Golden Mirrors Arts Norway. All rights reserved. Tidemannsbyen

NO 0655 Oslo.

goldenmirrorsarts@gmail.com

Støttet av:

Supported by:

Apoio:

28 Feb 2018

Grace Tabea Tenga er dansekunstner, psykologistudent og  fast skribent hos Golden Mirrors

Afrikansk-estetiske danseformer, dans som har afrikanske eller afrodiasporiske røtter og estetiske idealer, øker stadig i popularitet. Eksempler på noen populære stiler som faller...

19 Feb 2018

(Read in English here)

Etter 18 år i Norge og snart 15 som håpefull arbeider i det norske scenekunstfeltet, både som performer, produsent, prosjektleder, kunstnerisk prosjektutvikler, dramaturg, co-regissør og skribent, m.m., tar jeg meg selv ofte i å stille spørsmålet:...

19 Feb 2018

Depois de 18 anos na Noruega e quase 15 como trabalhadora esperançosa no campo norueguês de artes do espectáculo, tanto como performer, produtora, coordenadora e desenvolvedora de projetos artísticos, dramaturgista, co-diretora e articulista, muitas vezes me pego pergu...

18 Feb 2018

Etter en fem års lang pause fra selvstendig kreativt arbeid, er jeg nå tilbake i gamet med et nytt prosjekt: Golden Mirrors Arts Norway.

Golden Mirrors er et praktisk-teoretisk, globalt kunstnernettverk bestående av en blogg og en produksjonsenhet. Et barn av mitt opprø...

18 Feb 2018

Após cinco anos longe do trabalho criativo independente, estou de volta com um novo projeto: Golden Mirrors Arts Norway.

Golden Mirrors é uma rede de artistas teórico-prática, global, composta por um blog e uma companhia de produção. É filha do meu desejo...

18 Feb 2018

After 18 years in Norway and almost 15 as a hopeful worker in the Norwegian performing arts field, both as a performer, producer, project leader, artistic project developer, dramaturge, co-director and writer, I often times catch myself asking: Who is writing about bla...

17 Feb 2018

After a five-year long break from independent creative work, I am now back in the game with a new project: Golden Mirrors Arts Norway.

Golden Mirrors is a practical-theoretical, global artist network consisting of a blog and a production company. It is the chi...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon